Stikkord

Politiken tager i dag og de følgende lørdage et nærmere kig på de danske folkebibliotekers tilstand. Siden 2000 er over 300 filialer lukket.

Mellem 2000 og 2008 er den samlede bogbestand faldet fra 27,6 mio. til 20,5 mio. I samme periode er bibliotekernes udlån af bøger og andre fysiske materialer faldet med 22 pct. til 48 mio.

I den netop udkomne rapport ’Folkebibliotekerne i videnssamfundet’, udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier, lægges der op til i højere grad at tænke bibliotekerne som kultur- og læringsarenaer, der skal favne langt videre end materialeudlåning.

Med udgangspunkt i brugerne skal der indgås partnerskaber med private og offentlige institutioner om fælles projekter, ligesom der skal satses yderligere på de digitale medier.

Budgetudviklingen i 2010 melder om ventede budgetreduktioner i 60 pct. af kommunerne. Reduktionerne ventes at medføre personalenedskæringer.

Reklamer