Stikkord

Fra Barnebokkritikk.no …  ANMELDELSE AV FAG- OG FORSKNINGSLITTERATUR

Men bøkene: Sylvi Penne «Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole»  og Torill Strand «Litteratur i det flerkulturelle klasserommet. Mangfold, migrasjon og muligheter»

Da NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – ble etablert i 2004, markerte Utdanningsdepartementet at det nå (endelig) skulle tas høyde for den faktiske flerkulturelle virkeligheten i norsk skole. Men prosessen tar fortsatt tid. Det fins noen få dyktige og produktive forskere på feltet, og mye god vilje, men lærere og elever mangler fremdeles tilpassede læremidler, og bevisstheten rundt utfordringene er ennå ikke stor nok. I dette perspektivet er både Sylvi Pennes Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole og Torill Strands Litteratur i det flerkulturelle klasserommet. Mangfold, migrasjon og muligheter interessante innspill til en diskusjonen rundt norskfagets framtidige metoder og innhold, om enn i ulik grad.

De to forfatterne er henholdsvis førsteamanuensis og høgskolelektor i norsk ved Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier på Høgskolen i Oslo. At de kommer fra samme fagmiljø og skriver om samme emne, forhindrer ikke at de leverer to svært ulike bøker. I tråd med sine ambisjoner er Sylvi Pennes bok et interessant og utfordrende teoretisk innlegg i en debatt om hva litteraturundervisningen i norskfaget skal tjene til, og hvordan denne gjerningen kan utøves. Torill Strand gir oss ganske enkelt et knippe eksempler på titler og empiri som kan danne grunnlag for å diskutere identitet og etnisitet i norsk skole.

Reklamer