Stikkord

Fra Klassekampen

Nå frykter ABM-utviklings ansatte at arbeidsoppgaver skal overføres til Folkemuseet.  Dette er en vond prosess der de ansatte er blitt svært usikker på hvor de skal jobbe i framtida og med hva. Er vi fortsatt ABM-utvikling eller har vi blitt ABM-avvikling?

Det lett spøkefulle, men frustrerte spørsmålet kommer fra de tillitsvalgte i ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. For etter at regjeringen i februar fant ut at senterets bibliotekoppgaver skal overføres til Nasjonalbiblioteket, har ABM-utviklings ansatte ikke fått ordentlig svar på sin framtidige situasjon. Dette har ført til at rykter om avvikling har skutt fart og arbeidsmiljøet har blitt preget av frustrasjon og bekymring for fagfeltene.

Analyse etterlyses

ABM-utviklings 65 ansatte er organisert i NTL, Forskerforbundet og Akademikerne, og de tillitsvalgte frykter nå at ABM-utvikling kommer til å bli splittet opp.

Reklamer