Stikkord

I dag, i dag skal jeg til Oslo … til Oslo som Maktens Pluttifikasjonsleder …. for å legge programmet

Den nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferansen er en tverrfaglig konferanse om barne- og ungdomslitteratur. Den arrangeres i Stavanger av Rogaland fylkesbibliotek i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og andre og har blitt holdt omtrent annethvert år siden 1993. Konferansen er Nordens største arrangement om barn og unges litteratur og lesing. Konferansen blir vanligvis holdt over 3-4 dager i februar og omfatter foredrag og opplesninger av norske og utenlandske forskere, formidlere og forfattere. Deltakere er bibliotekansatte, forlagsfolk, litteraturvitere, lærere, oversettere, kritikere, forfattere og illustratører, hovedsakelig fra Skandinavia.

Tidligere ledere for konferansen har blant andre vært Leikny Haga Indergaard og Anne Liv Tønnessen. Prosjektleder for konferansen i 2008 er litteraturformidleren Ine Marit Torsvik Bertelsen.

  • 1995: «Du blir hva du leser» 12. – 15. februar
  • 1997: «Fantasiens spiskammer» 9. – 12. februar
  • 1999: «Rett til vers!» 7.- 10. februar – nordisk samtidslitteratur for barn og unge
  • 2001: «Ja takk – begge deler!» 10.- 14. februar –
  • 2003: «Jeg fant! Jeg fant!» 8. – 12. februar – myter, legender og fantastisk litteratur
  • 2005; «Livet + boka = sant» 5. – 9. februar – blant annet med ondskap som tema
  • 2008: «Mangfold 2008» 3.- 6. februar
  • 2011: «Maktens pluttifikasjon» 7.-9. februar
Reklamer