Stikkord

Fra SvD

Biblioteket är den institution som svenskarna har störst förtroende för. När bibliotekschefer vill ersätta bokhyllor med kaffemaskiner får de räkna med protester. Men många bibliotek brottas med sin identitet. Vad ska ett folkbibliotek egentligen vara i en tid av sjunkande bokpriser och exploderande medieutbud?

Ett bibliotek som kunde ha förnyats enligt ett koncept som just nu är vanligt i biblioteksvärlden: Ut med bokhyllor. In med kafé.

Men den idén föll inte i god jord i kvarteren häromkring.

”Vad ska vi med ännu ett kafé till?”, undrade Hornstullsbor som såg framför sig hur en stor del av deras bibliotek skulle omvandlas till latteställe. Det blev 7000 namnunderskrifter i protest.

Nu ska barnboksförfattaren Siv Widerberg överlämna namninsamlingen till kulturborgarrådet. Med uppfordrande min sträcker hon fram en protestlunta som hålls ihop av band med prydliga rosetter.

Utanför mörknar vårvinterkvällen. I det lilla rummet på Hornstulls bibliotek, där föreningen Bibliotekets vänner bjudit in till samtal, blir det en tidvis hetsig diskussion.

Runt om i landet ställs samma fråga: vad ska ett folkbibliotek vara? En plats för litteratur, folkbildning och läsfrämjande insatser – eller en plats där framgång mäts i publikmaximering?

Reklamer