Stikkord

Nu har 15 av fylkesbiblioteksjefer skrevet brev, denne gang til Kulturdepartementet. Sist de skrev var det til Stortingets Familie- og kulturkomite hvor de mente at «Norge trenger en balansert organisering av bibliotekvesenets statlige organer».

Nu er det fylkeskommunens ansvar som belyses, «Dette gir et nødvendig grunnlag for optimal utnytting av ressursene til beste for alle som bor i landet»  Vi gleder oss til svaret fra Kulturministeren.

Reklamer