Stikkord

Så bra …. jeg er rørt … ! Fra barnebokforfatter Aina Bassos blogg:

Å, i dag fekk eg nok eit døme på kor utruleg bra det norske biblioteksystemet er. Ikkje berre får ein fjernlåne bøker og møter (stort sett) den beste sørvis ein kan tenke seg når ein nærmar seg ein biblioteksinstitusjon i dette landet, men no får ein også levere inn ei bok ein har lånt i t.d. Oslo på eit bibliotek av ein viss storleik i t.d. Ålesund – utan å måtte betale tilbakesendingsportoen sjølv

Reklamer