Stikkord

Viktig innspill fra den digitale verden  … Fra bloggen til Ida Aalen:

Kanskje jeg bare skal glemme bibliotekene?

Jeg tror ikke studentene forventer noe fra bibliotekene utover at de kan fortelle dem hvor boka står i bokhylla. De studentene som kommer rett fra videregående har ikke noen forestilling om hva et akademisk bibliotek er.

Jeg har studert snart i seks år, og jeg har store problemer med å forstå hvordan jeg for eksempel søker i en tidsskriftdatabase eller i det hele tatt søker effektivt etter bøker hos BIBSYS. Og det er fort gjort at man som student rett og slett føler seg dum – for det virker jo som tjenestene og søkefeltene er sånn av en grunn. Men de er laget på en måte som passer en bibliotekars tenkemåte, ikke en student.

Det er kanskje det som er universitetsbibliotekenes største utfordring. Det finnes fantastisk mye teknologi, men hvordan skal universitetsbibliotekene kunne utforme tjenester som gjør at folk klarer å bruke dem? Hvordan skal universitetsbibliotekene sørge for at de ikke legger opp til å bli IT-support i stedet for bibliotekarer?

Kanskje bibliotekene skal glemme hva studentene forventer av dem, og heller sette seg ned og se på hvilke behov studentene har som de ikke aner om bibliotekene kan hjelpe dem med.

Reklamer