Med kun et fåtall av 4-5 åringer som er på nett i Norge er hele 50% av 4 åringene på nett i Sverige. Hvorfor er det så stor forskjell mellom landene?

Femtio procent av 4-åringarna på nätet

Digital turist av Kulturdepartementet och Medierådet i samarbete med Nordicom. Det syftar till att öka kunskapen om barns och ungas medievardag. Satsningen rymmer en konferensturné och ett digert informationsmaterial i tryck och på nätet för att sprida kunskap om de ungas mediekompetens. Den första av fem upplevelse- och förståelsekonferenser ägde rum i Södertälje i  början av december förra året. På Safer Internet Day, den 9 februari i år, hade turen kommit till Stockholm. Biblioteken och bibliotekarierna – med några få undantag – lyste med sin frånvaro på en konferens där uppslutningen annars var stor.