Stikkord

Fra Bok og Samfunn

Bokundersøkelsen 2010 viser at 93 prosent leste én eller flere bøker i fjor, og kanskje kan e-bøker få de resterende prosentene til også å begynne å lese. Les undersøkelsen her.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Synovate for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, viser at 97 prosent kvinner og 90 prosent menn har lest én eller flere bøker i løpet av 2009. I 2000 svarte 64 prosent at de leste bøker minst én dag i uken, nå svarer 74 prosent at de gjør det. Hele 40 prosent leser mer enn ti bøker i året. I snitt leser vi 18 bøker hver.

Tallene viser også at de som tjener minst, har en markant økning blant de som leser mest – noe man tror kan ha sammenheng med at færre synes bøker er dyrt, og at bøker er svært tilgjengelig gjennom mange kanaler.

Flere kjøper bøker
I 2000 svarte 68 prosent at de hadde kjøpt én eller flere bøker, nå svarer 79 prosent at de har det. I snitt kjøper nordmenn 11 bøker i året. Hovedkanalen er stadig den fysiske bokhandelen. 85 prosent oppgir å ha kjøpt én eller flere bøker i bokhandelen siste året, men stadig flere benytter seg av nettet. 19 prosent har kjøpt bøker i norsk og ni prosent i internasjonal nettbokhandel. Det er særlig menn som oppgir at de kjøper bøker gjennom denne kanalen. Bokklubbkjøp holder seg stabilt på 30 prosent.

Reklamer