Stikkord

Verdens poesidag er en FN-dag som markeres den 21. mars hvert år, etter at den ble innført av UNESCO i 1999. Formålet med dagen er å skape oppmerksomhet rundt lesing, skriving, publisering og læring av poesi over hele verden.

Jeg vil dele dette diktet med dere, mitt favoritt dikt av Frithjof Vang:

Enn om?

Enn om jeg gikk på biblioteket
og ikke lånte bøker, men lånte
med meg hjem bibliotekaren
og beholdt henne her i fire uker

tok henne inn og leste henne ut
til hun ble nødt til å refusere
mine
trøtte kjærtegn, så vi måtte
bruke ord for å forstå hverandre

så ville jeg bli nødt til å
levere henne inn og låne bøker
med meg hjem, for å få vite
hva det var som hadde hendt oss

Reklamer