Stikkord

Åmås har vært på det 72 bibliotekmøte på Hamar og sett lyset for biblioteksektoren! At vi ikke har kommet på dette selv? Utrolig.

Hans løsning på hele problematikken som han mener er at 108 kommuner bruker mindre enn ett årsverk på biblioteket er å lære av Næringslivet, det private endog. Vi skal lære å tenke strategi og markedsføring! Da blir alt så meget bedre, fordi det har man prøvd i London.

Nok satire, kronikken til Åmså er slik jeg ser det ødeleggende for sektoren, hvis den blir brukt som mal for fremtidbiblioteket. Myter, forenklinger og lite kunnskap om det mangfoldige folkebiblioteksektoren preger hans argumentasjon. I ytterste konsekvens vil en slik tankegang føre til et elitistisk bibliotekvesen hvor kun den sterkeste overlever. Det biblioteket som behersker næringslivets koder vil kunne overleve kommuneøkonomien. Og er det virkelig det vi ønsker?

Bibliotekutviklingen blir ikke bedre av at argumentene for endring baserer seg på forenklede forestillinger om at offentlige monopoler per definisjon alltid innebærer ineffektivitet, vanestyrt og trangsynet, og at de nye organisasjonsmodellene bør hentes fra markedsmodeller og privat sektor. Denne tankegangen har man forlengst forlatt i andre sektorer i det offentlig.

Ville det ikke være mer konstruktivt å se på de utfordringene vi møter i dagens folkebibliotek sektor?

Biblioteksektorens utfordringer:

Politikerrollen:

Folkebibliotekene er politikerstyrt, ulike politiske partier har ulike ståsted med henblikk på utviklingen av biblioteksektoren.

Kommunalleder:

Det å være en kommunal bibliotekleder er krevende og vi ser i dag at mye av forskjellende i folkebiblioteksektoren er aktørstyrt.

Nasjonal bibliotekpolitikk:

Den nasjonal bibliotekpolitikk belønner de flinke. De statlige midlene fordeles til de som behersker og forstår byråkratispråket.

Bibliotekutdannelsen:

Er det et samsvar mellom hvordan vi utdanner våre bibliotekledere og de krevende oppgavens om venter en i kommunenorge?

Jeg tror at fokuset nå må rettes til den enkelte kommune, økt samarbeid med blant annet KS, for å kunne styrke biblioteksektoren, ikke til næringslivet.

Ine

Nasjonal bibliotekpolitiker med mot til å meina  …

Reklamer