Stikkord

Inte annet betyr så meget for meg for tiden som videokunst! Jeg vil anbefale seminaret INTELLEKTUELT ARBEID –  De intellektuelle – hvem var de, hvem er de og hva kan de bli? på Kinokino i Sandnes den 8 april. Dette får du kun oppleve denne ene gangen i livet! Etter seminaret vises videokunstfilmen Sju intellektuelle i bambusskogen i 5 timer, svart/hvit fra Kina. Jeg unner alle denne seansen.

De sju intellektuelle i bambusskogen … kunstkritikk skrevet av Trond Borgen

Yangs fem timer lange, femdelte 35-mm filmverk Sju intellektuelle i bambusskogen (2003 – 2007). Yangs utgangspunkt er en gammel kinesisk legende om sju intellektuelle som trekker seg tilbake fra hoffet og søker tilflukt i en bambuslund, hvor de hengir seg til diskusjon og filosofi. I filmen er de intellektuelle fem menn og to kvinner; i første del fremstilt i en slags naken urtilstand ute i naturen, før de ikler seg moderne klær og forteller om sine framtidshåp. Yang utnytter filmens svart-hvitt-toner på en ekstremt følsom, poetisk måte; det er som om han maler fram tidløse kinesiske tusjmalerier i en grunnstemning hinsides det moderne livs jag. Gjennom slående bilder, en særegen, dvelende kameraføring og klipping, og en helt spesiell følelse for lyset skaper Yang et filmverk med sterkt suggererende virkning – drømmeaktig og samtidig både hektisk og lammende. Slik formidles de intellektuelles usikkerhet og sårbarhet, i parabelaktige sekvenser, noe som forsterkes i filmens andre del: nå befinner de seg i en leilighet i storbyen Shanghai, nåtid og framtid handler om forholdet mellom kjønnene, om erotikkens drakraft, men også dens begrensinger. Yang åpner for en diskusjon om forholdet mellom kollektivet og enkeltindividet, som resten av filmverket har som omdreiningspunkt. Han avdekker lag på lag av relasjoner; kjærlighet, sex og samliv diskuteres; arbeid, fritid og drøm glir over i hverandre, takket være Yangs suverene filmiske formarbeid.

Hå gamle prestegård vises ytterlige fem videokunstfilmer.

An attempt at disappearance  – 4 kunstnarar – 5 videoverk

An attempt at disappearance er eit samarbeid mellom Hå gamle prestegard og gallerist Danielle Arnaud, London. I utstillinga syner me 5 videoverk av 4 kunstnarar. Videoarbeida står kvar for seg, men har somme felles element. Alle har noko truande i seg som i ulik grad kjem fram. Ein kropp i strandkanten som gradvis forsvinn, to jenter som ter seg på ein måte som står i sterk kontrast til det idylliske landskapet, collage av gamle filmar satt saman som om dei fortel ei historie, eit forlate hus som flyt i vatnet, som i ein draum. Somme av filmane er vakre, nokre meditative, alle er på eit nivå skumle og surrealistiske og alle handlar om mennesket og det underbevisste.

Jeg ble umiddelbart grepet av to av dem,  Nicky Coutts: ”The Discovery of Slowness  … An Attempt at Drowning and An Attempt at Disappearance … “ og Paulette Phillips: Floating House

Eget arbeid

 I vårt forarbeid til prosjektet «do you think this is real» laget vi denne filmen

Reklamer