Stikkord

Fra Berlingske Tidende

Vi læser flere bøger end for fem år siden, og bibliotekerne melder om voksende interesse for læsekredse. Udviklingen kan ifølge trendforsker være en modreaktion på det sidste årtis forbrugsfest.

Vi bruger mere tid med næsen i en god bog. Ifølge en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Berlingske Tidende, læser 29 pct. af danskerne mere, end det var tilfældet for fem år siden. Særligt de 18 til 35-årige har fået skærpet deres læselyst – hele 40 pct. i aldersgruppen melder, at de læser flere bøger.

Den voksende litterære interesse betyder også, at vi køber flere bøger. 26 pct. købte flere bøger i 2009, end det var tilfældet i 2008. Også her er udviklingen mest markant i aldersgruppen 18 til 35 år. Samtidig viser en foreløbig statistik for Region Hovedstadens biblioteker, at bibliotekernes besøgstal generelt er steget fra 2008 til 2009, og

 

Reklamer