Stikkord

Og nyheten var?

Fra BT:

Boken er i ferd med å gifte seg med datamaskinen og Internett. Ingen aner ennå hva konsekvensene blir. Forlagsbransjen sleper beina etter seg. HVA ER DEN VIKTIGSTE oppfinnelsen de siste tusen år? Svaret gir seg selv, for trykkekunsten har ingen konkurrent. Ingenting har vært viktigere for å definere vår kultur. Den trykte boken revolusjonerte spredningen av vitenskap og ideer, og gavesten et forsprang på andre kulturer.

Før Gutenberg ble hver bok kopiert for hånd, gjerne av lutryggede munker som brukte mange år på hvert eksemplar. Svært få bøker fantes, og de fleste satt på en måte i fengsel, uten besøksrett.

Ved utgangen av middelalderen hadde de største bibliotekene i Europa – pavens bibliotek i Avignon, eller Universitetsbiblioteket ved Sorbonne – under 2000 bøker i sine samlinger.

INGEN VET HVOR MANGE bøker som finnes i dag. British Library har 25 millioner bøker i sin samling. WorldCat, den største databasen som finnes, har 174 millioner titler, selv om langt fra alle er bøker. Snart kan de fleste bøker som ble utgitt før 1930, være nesten gratis tilgjengelig som e-bøker via Google.

Reklamer