Stikkord

Fra BT

Frykten for hva politiske motkrefter à la Frp kan finne på, hemmer nødvendig nytenkning i kulturlivet. Anniken Huitfeldt må føre en tøff budsjettpolitikk hvis kulturen skal nå andre enn de allerede innforståtte.

Kulturminister Anniken Huitfeldt vil at kulturen skal gjøre nytte for seg i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller og trekke blant annet innvandrere inn i den norske kulturvarmen. Det er en formaning som lett lar seg avvise, siden den til forveksling ligner på instrumentell kulturpolitikk som i flere tiår har ligget som en klam sosialdemokratisk hånd over feltet. Men i stedet for å geberde seg over Huitfeldts instrumentalisme og flagge kunstens egenverdi, bør Huitfeldts utfordring tas på alvor. Spørsmålet er snarere om hun forstår de strukturelle endringene som må til.

Utjevning av sosiale ulikheter og en åpen dør inn i kulturlivet for nye grupper lar seg vanskelig gjennomføre med dagens fastlåste statlige kulturpolitikk.

Reklamer