Fra Aftenposten:

Fremtidsbiblioteket blir til akkurat nå. Norske folkebiblioteker har mye å lære av hvordan privat næringsliv tenker strategi og markedsføring. I DAG AVSLUTTES Det norske bibliotekmøtet, viktigste samlingssted for 800 bibliotekfolk annethvert år. I tre dager har de diskutert: Hva skal bibliotekene være, hvilken rolle skal de ha som kunnskaps- og læringssentre i en digital tid?

Nye modeller.

I Regjeringens bibliotekmelding i fjor ble begrepet «modellbibliotek» lansert. Selve fremtidsbiblioteket skal nå utprøves og eksperimenteres frem. Helt nye og friske ideer luftes: Samlinger som blir tilgjengelige døgnet rundt, med selvbetjening på ukurante tider. Bibliotekarene som blir aktive «festivalledere» mer enn arkivarer – for det er ofte i formidlingen det butter: Fortsatt står for mange av bøkene og vender ryggen til; lite blir løftet frem. Biblioteksjefen i Oslo, Liv Sæteren, vil ha «det redigerte bibliotek». En god idé.

Reklamer