Stikkord

Fra Morgenbladet

Norge nedlegger Nasjonalbiblioteket, NRK, Nationaltheatret, Norsk Filminstitutt, Nasjonalgalleriet og avvikler hele pressestøtten og støtten til musikkfestivaler og orkestre. Samt musikk- og kulturskolene, som Norge har lovfestet – som eneste land i verden … !

Arbeiderpartiet bør finne et mer egnet arbeid til Anniken Huitfeldt og hennes ferske statssekretær.

«Det er i hvert fall ikke statens ansvar å overta ansvaret for et prosjekt som ikke lønner seg kommersielt.» Hittil har slik kulturliberalisme vært forbundet med Fremskrittspartiet.

Reklamer