Stikkord

Meget underlig at man terper på hvorfor ansvaret for biblioteknorge er tillagt Nasjonalbiblioteket. Hvorfor ønsker man at hele Norge skal høre gang på gang at ABM-utvikling har gjort en Dårlig jobb?! Dette må jo være på grensen til mobbing  …. Stortinget sa 4 mars at de ikke ønsket en ytterligere granskning av saken, hvorfor kan man ikke bare akseptere det å gå videre? Eller har man en glede i av å høre om ABM-underutviklings tragiske vei mot stupet?

Fra ABC-nyheter

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) satte sinnene i kok hos de ellers så fredelige bibliotekarene da hun tidligere i år bestemte at makten i Bibliotek-Norge skal samles i én institusjon, Nasjonalbiblioteket. ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum vingeklippes, og mister bibliotekoppgavene. ABM har til nå blant annet hatt det overordnende ansvaret for folkebibliotekene

Reklamer