Stikkord

Fantastisk … egentlig ganske stolt … !  Litteraturår i Hå

På terskelen til Morgonhuset er programmet Hå folkebibliotek,Hå gamle prestegard og Kulturtorget i Hå har laga i leseåret for å skapa interesse og blest rundt leseropplevingar og leseglede i 2010.

Her er mykje å velja i både for vaksne og barn. Ta ein kikk i programmet som ligg vedlagt og la deg inspirera

Reklamer