Stikkord

Fra Aftenposten ….

Moms på e-bøker vil kun føre til at nordmenn vil mene at norske e-bøker er for dyre … I 2010 velger altså norske myndigheter å la Finansdepartementet definere innholdet i norsk litteraturpolitikk. De litteraturpolitiske virkemidlene bygges ned, ut fra avgiftspolitiske hensyn. Vi ber Anniken Huitfeldt om å ta grep om litteraturpolitikken og sørge for at det er hun og hennes departement som legger premissene for norsk litteraturs fremtid.

Oj … dette var ille, meget. Men hvis vi ser til Usa, så utgjør salg av e-bøker i underkant av 1 % av totalomsetningen … !

Det vil si at man vil mene at denne % har enormt påvirkningskraft på utformingen og endringen av litteraturpolitikken i Noregs land …

Reklamer