Stikkord

Ny bok anbefales ….  og med en hel nettside av gode lenker til spill og annet moro for barnehagebarn …

Nå er det min tur … er ei praktisk og inspirerende bok om hvordan IKT kan brukes i det pedagogiske arbeidet i  barnehagen. IKT ses her i lys av fagområdene i barnehagen og årsplanlegging, så vel som lek og moro. Blant de mange konkrete eksemplene finner vi bruk av bilder og lyd, animasjon, dataspill og interaktive tavler. Forslagene er prøvd ut i praksis med studenter, barn og personale ved barnehager.

Boka omtaler i hovedsak gratis programvare og andre digitale ressurser fra Internett. Når er det min tur … er skrevet for alle som arbeider i barnehager, samt studenter og lærere i førskolelærerutdanningen. Den har interesse også for foreldre, foresatte og lærere i småskolen.