Stikkord

Fra   Torben Weinreich blog:  

Denne bog indeholder omtale af de 100 bedste og vigtigste danske børnebøger fra midten af 1500-tallet til i dag og er skrevet af Kari Sønsthagen og Torben Weinreich. Også Nina Christensen og Anna Karlskov Skyggebjerg fra Center for Børnelitteratur har bidraget med artikler. Ud over de 100 artikler på hver 3-8 sider er der i bogen et efterskrift og et mini-leksikon med kort omtale af de forfattere, hvis bøger omtales i «Værker i børnelitteraturen».

Hver artikel indeholder et grundigt handlingsreferat og en analyse af det pågældende værk. Analysen kan være integreret i referatet eller være for sig efter referatet. Dertil kan komme omtale af værkets tilblivelse og modtagelse, evt. en debat, som værket har sat i gang. Også filmatiseringer og omsætning til andre medier nævnes ligesom værkets tilknytning til andre værker af forfatteren eller i børnelitteraturen.

De 100 værker er udvalgt efter kvalitet, udbredelse og betydning. Konsekvensen heraf er, at fx Jan-bøgerne er kommet med, selvom de fleste vil frakende dem kvalitet. Og en bog som Bent Hallers «Katamaranen» er med, fordi den igangsatte en vigtig debat. For de fleste værker gælder det, at de lever op til alle tre kritierier. Der er sat en øvre grænse på 4, for hvor mange værker en forfatter kan have med. Dette tal når Bent Haller og Bjarne Reuter op på med deres meget omfangsrige og stærke forfatterskaber.

Reklamer