Fra Aftenposten

Statens styringsorgan ABM-utvikling har 70 ansatte og får nær 100 millioner over statsbudsjettet – til å administrere. …  Nå synes fagligheten svekket av voksende administrasjoner. Er det ønskverdig at fagpersonalets stemmer lyder svakere? Har visjoner om profesjonalisering og internasjonaliseringen medført et tap?

Fagfolks følelse av avmakt er gjerne knyttet til at man innen administrasjonene «glemmer» hva som er kjernevirksomheten. Det er på tide å minne om at administrasjonen utgjør en støttefunksjon.

Reklamer