her er hele rapporten…. til Medietilsynet om nettvaner til barn ..

Staten er langt frem når det gjelder planer/dokumenter/lover og meldinger om bruk av Ikt. I temahefte om IKT i barnehagen slår man fast at » De fleste barn kommer til barnehagen med kunnskaper om og erfaringer med IKT». Kan man da mene at  man i en alder av 1 år er digital kompetente, men møter en barnehageverden uten IKT…

Reklamer