Er literaturfeltet bevist sin maktposisjon i Norge i dag?

Fra Bladet Forskning

Hvorfor kan en litteraturviter harselere med sin sviktende forståelse for matematikk, mens en matematiker regnes som udannet hvis hun ikke kjenner til Ibsens verker?

– Utvalget reiser en viktig debatt, nemlig hva som kreves av kunnskap og dannelse i dagens og morgendagens samfunn. Men hvem er dannet nok til å sitte i et slikt utvalg? Tydeligvis ikke realistene. De er glemt, både i sammensetning og i konklusjonene,

Realistene er fraværende i offentligheten generelt. De er fraværende i alle avisredaksjonene. De er fraværende i de store tidsskriftene for debatt om samfunn, kultur, vitenskap og politikk. I fjor kåret Dagbladet ”de 25 viktigste norske sakprosabøkene etter 2. verdenskrig”. Da satt det selvsagt ingen realister i juryen. Og resultatet av kåringen var like lite overraskende: Ingen bøker skrevet av realister er blant dem som visstnok ”forandret Norge”. …

Vitenskapens etos, verdier og idealer er under et veldig press i dag. Vi har nemlig fått en tredje kultur, en byråkratisk, juridisk, økonomisk, tellende, kontrollerende og evaluerende kultur.