Fra Dagbladet:

Men problemene med musealiseringen av dataspillene er mange, forteller Clay Risen i The Atlantic. For hva er definisjonen på et dataspill? Er det bare koden, eller er ikke dataspillet komplett uten konsollet, skjermen og tastaturet man engang spilte det på? Pac-Man i originalkode oppleves annerledes på en ny storskjerm fra Apple enn det gjorde i sin barndom.

På Georgia Tech har de utviklet et ekstraprogram som lar moderne skjermer bli litt blasse og ute av fokus, slik at opplevelsen kan bli identisk med å spille spillet på en TV i 1977. Det lyder som nyttig forskning.  Et annet problem Risen nevner er dataråten: floppydisker, kassetter og CD-er lever ikke evig. Det blir hull i datakoden. Hvem kan redde Donkey Kong fra tidens møllhull? Dataprogrammene er skrevet i forskjellige språk, de konverteres ikke lett til dagens. Gamle patenter og rettigheter legger vanskeligheter i veien.

Computerspiele museum har en online exhibition over dataspillenes historie….

The starting point of the timeline was the collaboration of the Computer Games Museum with Ralph H. Baer, the inventor of the home video game. Ralph Baer gave the museum a digital copy of his documents all about the invention of the first home computer game, the Odyssey console (1972), with the request to make these freely available to a wide public in the form of an online timeline. In collaboration with the Kunsthochschule Kassel, a programme was developed from 2007, which can be flexibly extended thematically.

Reklamer