Dette kan ikke beskrives som annet enn rørende fordi

  1. Det eksisterer en bibliotekspolitikk …
  2. Bibliotekspolitikken provoserer …
  3. Argumentasjonen er i beste fall relevant for eh eh noen?  …

Fra NTB

Det er kulturminister Anniken Huitfeldts (Ap) beslutning om å gi Nasjonalbiblioteket (NB) ansvaret for folkebibliotekene, som får byråden til å reagere.

– Folkebiblioteket har en helt annen funksjon og andre oppgaver og brukere enn Nasjonalbiblioteket. Jeg ser ikke en eneste grunn til at NB skal overta disse oppgavene, sier Ødegaard til Norsk bibliotekforenings nettside.

Byråden sier at han nå kommer til å kontakte blant andre ordførere i de større byene for å få dem til å engasjere seg. Han reagerer også på at kulturministeren ikke har invitert til en bredere politisk drøfting av saken.

Reklamer