Fra Nrk …

For bokåret 2008 kom det ut 1158 bøker for barn og unge her i landet, fordelt på ulike sjangre og forskjellige opphavsland. Av dem er 567 romaner, 308 bildebøker og bare 11 lyrikk. 502 av de oversatte bøkene kommer fra engelsk, 100 fra svensk, så følger oversettelser fra dansk, tysk og fransk. Bare én barnebok ble oversatt fra samisk i 2008.

Alt dette – og mer statistikk – står å lese i «Årboka litteratur for barn og unge», som er utgitt av Samlaget og redigert av Karin Beate Vold og Per Olav Kaldestad gjennom en årrekke. Nyttig informasjon er også den solide oversikten over artikler, forskningsarbeid og avhandlinger om barnelitteratur som publiseres hvert år.

Kulturelt mangfold

Integrering og kulturelt mangfold er et hovedtema i årets utgave. Det er bra, for her diskuterer og problematiserer artikkelforfatterne et område som får stadig større plass i norsk barnelitteratur.