Fra Aftenposten

Nok av utfordringer- Bibliotekmeldingen fra 2009 har ambisiøse mål for folkebibliotekene. De skal utvikles til allsidige digitale og fysiske møteplasser for kultur, litteratur og læring; de skal nå ut til alle befolkningsgrupper, de skal være arenaer for integrering. Disse målene krever et slagkraftig statlig bibliotekorgan som kan støtte og stimulere bibliotekene. Hvordan kan en fragmentering av det miljøet som er bygd opp i ABM-utvikling gi bedre muligheter i så måte? Kan et nasjonalbibliotek som har nok av utfordringer med hensyn til egen tjenesteutvikling, ha tilstrekkelig fokus på disse oppgavene? Det må Anniken Huitfeldt forklare oss.

Siden ABM-meldingen ble lagt frem i 2000, har grunnlaget for politikken på feltet vært at arkivene, museene og bibliotekene må sees i sammenheng. Man kan ha innvendinger mot denne politikken, men den bygger på en prinsipiell argumentasjon som er til å forstå. Hvorfor er den ikke lenger aktuell? Det må Anniken Huitfeldt forklare oss.