Alle innbyggere i kommunen over 15 år skal få tilbud om egen nøkkel til biblioteket. Folkebiblioteket fikk mandag 130.000 kroner fra ABM-utvikling, statens senter for arkiv, bibliotek og museum, til prøveprosjektet. – Det er første gang vi gir midler for å prøve ut et selvbetjent bibliotek, sier avdelingsdirektør Leikny Haga Indergaard i ABM–utvikling til NTB.

Overføringsverdi,  Dyrøy er en liten kommune med drøye 1.200 innbyggere.  – Dette er et spennende forsøksprosjekt med stor overføringsverdi til alle mindre kommune, sier Indergaard.  ABM-utvikling mener ubemannede bibliotek bør prøves ut for å få utvidet bibliotekets åpningstider.

– Men et ubemannet bibliotek skal være et supplement og ikke en erstatning for et bemannet bibliotek, understreker Indergaard.