Her er fordelingen …. :

Midlane fordeler seg slik:

  • 85 får tilsegn om 22 764 000 kr til utviklingsprosjekt for å utvikle møteplassar for kunnskaps- og kulturformidling samt partnarskap og samarbeid
  • 4 får tilsegn om 716 000 kr til teiknspråkbøker for døve
  • 25 får tilsegn om 9 120 000 kr til sikringstiltak ved norske museum

Det kom inn 274 søknader om til saman 102 millionar kroner. Oversikta viser 89 søknader som er innvilga. 25 sikringtiltak og søknader der søkjaren har bedt om å få saka unntatt frå offentlegheit er ikkje med. Alle som har søkt vert tilskrivne med brev om resultatet.

Prosjektene omtales her ..