Driften av ti biblioteker vil altså koste omtrent det samme som to biblioteksbyråkratistillinger, antar vi, samtidig som vi leser en pressemelding om Leseåret 2010. Vi hefter oss ved avsnittet «hovedaktører». Her inngår elleve instanser, deriblant «premissleverandør», som er departementet, «koordinator», som er ABM-utvikling, «sentrale deltakere», som er foreningene «!Les», «Leser søker bok» og «Norsk forfattersentrum» samt «tilskuddsmottakere», som er LO, KS, NHO, HSH. Ikke til å undres over at regjeringen denne uken har varslet omorganisering slik at nasjonale bibliotekoppgaver samles under Nasjonalbiblioteket. Styret i ABM-utvikling har trukket seg i protest. Men vi får håpe at et forvaltningsorgan mindre kan frigjøre penger til større utvalg på Høydalsmo.

Reklamer