Fra Kultmag

I karakteristikken av Stein Sægrov, som er avdelingsdirektør i den mektige Kulturavdelingen ledet av ekspedisjonssjef Kjell Myhren, skriver bedømmelseskomiteen: ”Hyppigste samtale i KKD de siste fire årene: Byråkrat: Dette kan bli vanskelig å gjennomføre. Giske: Vi gjør det allikevel”. Og plasseringen av Sægrov som Norges mektigste kulturbyråkrat møter ikke mye motstand i kulturnorge. God til å argumentere, faglig sterk, strategisk, engasjert og fremragende fingerspitzgefül om hvordan forvaltningen fungerer er karakteristikker som går igjen etter en liten ringerunde. ”Han skjønner hvordan man med et høyt kompetansenivå kan utøve autoritet og makt fra kulissene”, sier en anonym kilde. Sægrov var arkitekten bak den store ABM-reformen, et felt han kjenner ut og inn, noe som også inkluderte den omstridte museumsreformen. Sægrov er også svært delaktig i de fleste Stortingsmeldinger, innstillinger og utredninger, ofte på ”lytefritt nynorsk”. ”Kjell Myhren og Stein Sægrov har i mange år hatt nærmest full kontroll i KKD, selvfølgelig før Giske kom. Så byråkratenes posisjon kan nå bli styrket. Vi husker vel alle Helge Sønneland som Tause Birgitte”, sier en annen kilde.