Fra Morgenbladet:

Veikro etter veikro etablerer lydbokbibliotek. Alle ønsker seg den litterære trailersjåfør. Men det kan bli med eksperimentet.  La oss insistere på at dette er en kjempegod idé! Et bibliotek for trailersjåfører. Og da selvsagt et bibliotek med lydbøker. Smart beliggende på steder som dette, Høydalsmo kro langs E134 i Telemark, hvor kjøre- og hviletidene tilsier at den som kjører over Haukeli uansett må ha et stopp på tre kvarter, ja de som kommer vestfra har dessuten ikke sett en dass på fire timer, den siste var i Ølen, langt vest i fjordene.

Men altså: Er det ikke flott med lydbok i bilen? Jo, kjør i vei, det sier alle, både staten, Transportarbeiderforbundet og bibliotekbyråkratiet, for alle ønsker de seg den litterære trailersjåfør, ikke minst nå som vi lever i Leseåret 2010. Alle er for. De eneste vi ikke har hørt noe fra, er sjåførene. Hans Einar Farnås, for eksempel, han kjører fra Oslo til Haugesund med tilsetningsstoffer til betong…..

Reklamer