Les brevet ABM-utviklings avgåtte styre sendte til Kulturdepartementet. Styret tar til etterretning at bibliotekoppgavene skal flyttes ut av ABM-utvikling. Dette endrer ABM-utviklings mandat og oppgaver og dermed bakgrunnen for oppnevning av styret. Styret har derfor i møte 17. februar 2010 besluttet å fratre, het det i pressemeldingen som ble sendt ut etter torsdagens styremøte.

Reklamer