Jeg undrer meg om nedleggelsen av styret også var en erkjennelse av at ABM-utvikling ikke har innfridd kravene  ….

Fra Plinius:

2005 avsluttet Nasjonalbibliotekets styre sin første periode.  Åpent landskap. Det ble ikke oppnevnt noe nytt. Departementet ga ingen forklaring. Slike beslutninger tar man på kammerset. Nå skal bibliotekoppgavene flyttes fra ABM-utvikling til NB. Departementet gir ingen forklaring. Kammerset klarer seg.

I går trakk ABM-utviklings styre seg – midt i perioden. Det er rimelig dramatisk. Styret skulle fungert ut 2011. Styreleder Kari Gjesteby er både riksmekler og tidligere nasjonalbibliotekar. ANM-styret forklarer hvorfor. Forklaringen er holdt i høflige ordelag. Styret tar til etterretning at bibliotekoppgavene skal flyttes ut av ABM-utvikling. Dette endrer ABM-utviklings mandat og oppgaver og dermed bakgrunnen for oppnevning av styret. Styret har derfor i møte 17. februar 2010 besluttet å fratre. Jeg prøver å gjette meg til underteksten: Styret er dypt uenig i vedtaket og viser det ved å nedlegge sine verv.

Styret mener at den videre prosessen nå er best tjent med at direktør Stein Slyngstad arbeider i tett og direkte kontakt med Kulturdepartementet. Undertekst: Kontakten med KD har ikke vært åpen og tillitsfull. Styret har blitt overkjørt. ABM-utvikling har en rekke oppgaver på arkiv- og museumsfeltet. Styret er derfor opptatt av at det må arbeides systematisk og konstruktivt med å videreutvikle innsatsen på disse områdene. Det er også behov for å vurdere nye løsninger som ser hele abm-feltet i sammenheng. Undertekst: ABM-utvikling ble opprettet for å koordinere hele abm-feltet. Det har vært trøblete å samarbeide med NB. Behovet for samordning forsvinner ikke ved at B-en flyttes ut. Vi har behov for nye løsninger.

Styret i ABM-utvikling er opptatt av at den videre prosessen blir gjennomført på en åpen og tydelig måte. Undertekst: Prosess har vært uklar og tilslørt.

Reklamer