Fra Haugesunds avis

Styret i ABM-utvikling, statens senter for arkiv, bibliotek og museum trekker seg etter at Kulturdepartementet vil flytte bibliotekoppgavene til Nasjonalbiblioteket.

– Styret er uenig i at alle bibliotekoppgavene blir flyttet ut av ABM-utvikling. Vi har presentert vårt syn i et omfattende brev til departementet der vi konkluderer med at deler av bibliotekoppgavene kan flyttes ut. Men å flytte ut alt mener vi ødelegger grunnideen i ABM-utvikling, at disse tre fagfeltene i fellesskap skal kunne berike hverandre, sier avgått styreleder Kari Gjesteby i ABM-utvikling til NTB.

ABM-utvikling har i dag blant annet det overordnede ansvaret for folkebibliotekene.

– Grunnen til at styret i sin tid ble opprettet var fordi bibliotekfeltet ligger inn under både Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet og vi ville derfor ha en samordning. Arkiv og museumsoppgavene som nå blir igjen er direkte underlagt Kulturdepartementet, så jeg tror ikke det vil bli nødvendig med et nytt styre, sier Huitfeldt til NTB.

Statsråden sier at hovedgrunnen til at departementet ønsker omorganiseringen er en samordning og styrking av fagkompetansen på bibliotekområdet.  – På denne måten skaper vi et større fagmiljø, sier Huitfeldt.

Hun forsikrer at ingen vil miste jobben som en følge av omorganiseringen.  Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande sier til NTB at hun er redd for at omorganiseringen vil føre til en utvanning av Nasjonalbiblioteket, men det er ikke Huitfeldt enig i.

– Tvert imot. Vi får en styrking av fagkompetansen. Det er en fordel. De har gjort det på denne måten i Sverige, og det har ikke ført til noen utvanning av Nasjonalbiblioteket, sier kulturministeren.

Reklamer