Fra ABM

Styret tar til etterretning at bibliotekoppgavene skal flyttes ut av ABM-utvikling. Dette endrer ABM-utviklings mandat og oppgaver og dermed bakgrunnen for oppnevning av styret. Styret har derfor i møte 17. februar 2010 besluttet å fratre.

Styret mener at den videre prosessen nå er best tjent med at direktør Stein Slyngstad arbeider i tett og direkte kontakt med Kulturdepartementet.  

ABM-utvikling har en rekke oppgaver på arkiv- og museumsfeltet. Styret er derfor opptatt av at det må arbeides systematisk og konstruktivt med å videreutvikle innsatsen på disse områdene. Det er også behov for å vurdere nye løsninger som ser hele abm-feltet i sammenheng.

Styret i ABM-utvikling er opptatt av at den videre prosessen blir gjennomført på en åpen og tydelig måte.

Disse satt i ABM-utviklings styre:

Styreleder:

Kari Gjesteby – Riksmekler

Medlemmer:

  • Ola Stave – Generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet – nestleder
  • Arne Benjaminsen – Ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet
  • Anniken Thue – Direktør for Kunstmusea i Bergen
  • Bente Andreassen – Bibliotekdirektør ved Universitetet i Oslo
  • Karl Kallhovd -Seksjonssjef ved Kulturhistorisk museum i Oslo
  • Tone Moseid – Seniorrådgiver i ABM-utvikling
  • Ranveig Gausdal – Seniorrådgiver i ABM-utvikling

Varamedlemmer:

  • Espen Hernes – Seniorrådgiver i ABM-utvikling
  • Jens Vindvad – Seniorrådgiver i ABM-utvikling
Reklamer