Prosjektet avleverte rapportering til Hamar kommune den 15. februar. Kommunen sender rapporteringen videre til Barne- og likestillingsdepartementet innen den 1. mars.  Prosjektet støttet av BLD er dermed over.

Hedmark fylkesbibliotek jobber videre med blant annet å få med flere bibliotek i Hedmark. Vi kommer til å fortsette å bruke bloggen i dette arbeidet. Hamar bibliotek jobber videre med dataspilltilbudet til barn og unge og har også utvidet tilbudet med å starte opp dataspill for seniorer. For tilbudet for barn og unge, kan dere følge med påKultbib-bloggen.
Reklamer