150 000 innbyggere på Nedre Romerike har fått et nytt samlet tilbud. BibliotekRom.no er en felles nettportal der du finner en oversikt over det samlede bibliotektilbudet på Nedre Romerike (Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Sørum, Fet og Aurskog-Høland).

Portalen er det første synlige resultat av 3 års arbeid med prosjektet Digitalt bibliotek Nedre Romerike. Portalen ble offisielt åpnet mandag 15. februar i Sørum bibliotek.

BibliotekRom.no er et felles møtested på internett der en kan finne praktisk informasjon om bibliotekene, og en kan få anbefalinger. Dessuten kan en selv søke i samlingene og bestille det en ønsker å låne – og på hvilket bibliotek en ønsker å hente det en bestiller. Sju biblioteker på Nedre Romerike har i samarbeid med Fylkesbiblioteket i Akershus utviklet et felles møtested på Nett der du finner alt av praktisk informasjon om bibliotekene, får anbefalinger, og muligheten til å selv søke i våre samlinger og bestille det du ønsker å låne. Disse kommunene/bibliotekene er samlet i www.bibliotekrom.no.

Reklamer