Välkommen till Det virtuella samtalet – en utvecklingsblogg! Under 2010 kommer den virtuella referenstjänsten Fråga biblioteket att förändras. Den kommer bland annat att byta namn, förändra sitt gränssnitt och utöka antalet kanaler för kommunikation. Allt detta kommer att presenteras på denna blogg.

Eftersom en nationell referenstjänst är något som angår alla bibliotek i Sverige, och många bibliotek deltar också i bemanningen av tjänsten, vill vi i Expertgruppen för Fråga biblioteket att processen ska vara så öppen som möjligt för alla att få insyn i. Vi vill också lämna öppet för kommunikation kring förändringarna genom den här bloggen. Alla är välkomna att lämna synpunkter på det vi kommer att skriva här framöver. Förhoppningsvis kan det ge oss idéer att ta med i arbetet med den nya tjänsten.

Samtidigt fungerar bloggen som operatörswebb för alla som arbetar med tjänsten. Viktiga dokument som scheman, manualer och kontaktpersoner finns i högermenyn.

Välkommen hit! Nu börjar det.

Reklamer