imponerende … 

Vestfold fylkesbibliotek skal samarbeide med en rekke polske biblioteker om prosjektet «Libraries in Knowledge Society – Strategies for the Future». Utveksle og dele kunnskap står på programmet når fylkesbiblioteket tar steget ut i verden.

Som ett av tre prosjekter innen littertur/arkiv er søknaden fra Vestfold, Akershus og Buskerud fylkesbiblioteker og polske regionsbiblioteker blitt innvilget støtte av Polsk-norsk kulturutvekslingsfond.

Prosjektet skal omhandle framtidens bibliotek – og Vestfold bidrar med erfaringer fra den pågående moderniseringsprosessen bibliotekene i fylket er inne i. Fra Op.no

Reklamer