Fra Aftenposten

LESEÅRET 2010. Invitasjonen til den offisielle åpningen av Leseåret leverte alle myter i ett bilde. Leseløft. Leseåret er lansert. Til Dagsavisen 6. februar ga kulturminister Anniken Huitfeldt helt klare signaler til litteraturfeltet. Målet er «å skape større aksept for voksne uten leseferdigheter, øke kompetansen på tilpasset litteratur hos bibliotekene og å senke terskelen for å få folk til å besøke biblioteket. Det skal ikke være en skam å be om en lettlest bok».

Skam og terskler

Litteraturfeltet ønsker seg et leseår og et leseløft. De ønsker å spre gleden ved å lese, og å spre den til alle. Spørsmålet er likevel om vi er rede til å ta signalene fra ministeren alvorlig: Det handler ikke bare om mer litteraturformidling på nye steder. Det handler om skam og terskler, om formidlernes kompetanse og aksept. Her er mange feller å gå i.

Vrangforestilling nummer én: Uvante lesere har mer til felles enn at de leser dårlig. Allerede ser vi tegn til kommunikative feilskjær basert på forestillinger om hvem målgruppen for leseåret er.

Reklamer