Fra ABC-nyheter

Kulturdepartementet går inn for å gi Nasjonalbiblioteket styringsmakt over biblioteknorge.  Kulturdepartementet innstiller på at Nasjonalbiblioteket skal få det overordnede ansvaret på biblioteksfeltet i Norge.

– Jeg er jo ikke så overrasket. Det har jo gått i den retning. Jeg vil bare beklage at de ikke har hatt noen prosess, og at det ikke har vært noe åpenhet rundt dette. Så blir det jo interessant å se hvordan nasjonalbiblioteket vil håndtere alle disse nye oppgavene og denne situasjonen, sier bibliotekdirektør ved NTNU, Lisbeth Tangen, til ABC Nyheter.

De nye arbeidsoppgavene vil gi Nasjonalbiblioteket en helt ny rolle og styringsevne innen biblioteksfeltet i Norge I dag ligger dette ansvaret hos ABM-utvikling, som er statens etat for utvikling av museum bibliotek og arkiv i Norge.

Reklamer