Oppgavefordelingen på bibliotekfeltet  ABM-utvikling har mottatt brev fra Kulturdepartementet om oppgavefordelingen i forhold til Nasjonalbiblioteket.  Les brevet her (PDF)

– Vi tar Kulturdepartementets brev til foreløpig etterretning, og saken vil bli lagt frem på styremøtet i ABM-utvikling onsdag 17. februar, sier ABM-direktør Stein Slyngstad.