Fra Biblioteksbloggen:

 I morgon är det officiell start för Leseåret 2010 i Norge – en rikstäckande kampanj för att nå ovana vuxna läsare. Till grund för satsningen ligger två rapporter om språk och bibliotek (St.meld 35 och St.meld 23) som betonar vikten av läsning i ett livslångt perspektiv.

Målsättningen är en nationell strategi för läsande där bibliotekens litteraturförmedling och kompetens ska spela en central roll. Kampanjen ska även omfatta digital kompetens. Läsåret är en del av ett större Läslyft som ska pågå under 2010-2014.
Initiativtagare till Leseåret 2010 är Norsk bibliotekforening och LO, men fler står bakom kampanjen, bl.a Kultur- och Kunnskapsdepartementen. ABM-utvikling står för samordningen.

Reklamer