Samarbeid gir bedre bibliotek

Sju kommuner på Nedre Romerike har gått sammen om å lage et felles bibliotek. Det gir likeverdige tjenester til alle innbyggerne. Fylkesbiblioteket hjelper gjerne resten av Akershus med det samme. Hittil har 150.000 innbyggere på Nedre Romerike hatt svært ulike bibliotektilbud. Forskjellene viskes ut når de sju kommunene går sammen om Bibliotek Nedre Romerike som en felles tjeneste, et digitalt bibliotek for regionen.

Samarbeidets mest synlige resultat er det nye nettstedet BibliotekRom. Her kan brukerne søke i bibliotekenes felles bokbase, og få bøkene levert på det biblioteket de ønsker. På Bibliotekrom finner man også anbefalinger fra bibliotekarene. Medarbeiderne trekker veksler på hverandres erfaring og kompetanse.

Bedre fagmiljø. – Gjennom dette samarbeidet kan vi gi brukerne våre et mye bedre tilbud, sier en av biblioteksjef Renate Friman Pedersen i Rælingen kommune, talskvinne for biblioteksjefene i de sju kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.

Reklamer