Skrevet av Statssekretær Lubna Jaffery Fjell

Min far, arbeidsinnvandreren jobbet og gikk på skole. Med tid og stunder flyttet han til Bergen. Han fikk to barn som gikk på offentlig skole. Vi fikk en barndom han kunne bare drømme om. Vi deltok på kommunale fritidsaktiviteter, dans, fotball og svømming. Jeg tilbrakte store deler av barndommen min i bokbussen. Familien min hadde ikke bøker hjemme, de hadde nemlig ikke råd. Derfor var bokbussen et fint sted. Jeg lånte posevis og leste med stor lyst. Det offentlige var sterkt tilstede i min oppvekst og gjorde meg til et likeverdig medlem av det norske samfunn. Det gav min far frihet til å ta valg som gjorde at han og hans barn kunne ta den store klassereisen.

Fra Fredriks Mellems blogg

Reklamer