Oj … nu kommer kunnskapsskille for fullt … de som behersker digitale medier og de som ikke …

Fra Aftenposten

Blogging, moderne musikk, Twitter og Facebook inn i timene. Mer valgfag, og mer praksis. Kristin Halvorsen vil gjøre ungdomsskolen mer relevant for ungdom. 

Ved å ta i bruk ungdommens arenaer i skoletiden håper kunnskapsministeren å sørge for at færre faller fra i videregående skole. I dag legger hun frem Regjeringens tiltakspakke for ungdomsskolen. Kristin Halvorsen mener nemlig at ungdomsskolen er nøkkelen til å hindre frafall i videregående.

I dag fullfører kun 70 prosent av elevene videregående opplæring. Samtidig viser tall at en av fire som kun har fullført ungdomsskolen havner på uføretrygd.

–Det er en systematisk sammenheng mellom dårlige fagkunnskaper fra ungdomsskolen og fravær og frafall i videregående skole. Når vi vet at dét igjen fører til at mange senere faller ut av arbeidslivet, så er det ekstremt viktig å sette inn støtet tidlig.

Sosiale medier

For å gjøre ungdomsskoleelevene mer motivert til å lære fag, vil Halvorsen ha inn mer praktisk opplæring, blant annet ved å utvide ordningen med arbeidslivsfag, og ved å åpne for forsøk med valgfag.

–Det er et rop etter mer praktisk opplæring i ungdomsskolen. Det hører jeg fra lærere, elever og foreldre.

Reklamer